National Committee

National - Office Bearers

Mrs.S. Radha Sanjeev

National President

Chennai

Dr. D. Dev Anand

National General Secretary

Chennai

Mr. P.C.R. Suresh

National Tresurer

Chennai


National Vice Presidents

Dr. S. Devaraj

Chennai

Dr. Ulhas Jayant Vasave

Mumbai

Shri. Dr. Karunanidhi

New Delhi

Mr. R.S. Muthu

Chennai

Mr. T.V. Xavier, M.A

Chennai

Shri.M. Illango, Ex.MLA

Puducherry

Shri.S.Powerstar Srinivasan

Chennai

Mr. Pravin Dhas

Chennai

Mr. K. Chandrasekaran

Chennai

Dr. Vincent Comraj, M.A., ML., Ph.D

Chennai

Dr.Renuka Oliver

Salam

Shri. S.K.P. Murugan

Chennai

Mr. Suresh Mariaselvam

Chennai

Mr. N. Arul Pethaiya

Chennai


National Deputy General Secretaries

Dr. Rajesh Sathia, MBBS., MD

Kanyakumari District

Shri. OM Saravanan

Namakkal District

Dr. G. Arul Prakash

Chennai

Mrs. Pushpalatha Srinivasan

Chennai

Mr.Thammavarapu Mohan Leela Sankar

Chennai

Mr. I. Vijayakumar, M.A.

Karnataka

Mr.A.S.George

Chennai

Dr.Jayarajvelayutham

Cuddalore District

Mr.P.Arul Ananth

Chennai


National Executive Committee Members

Shri.P.N.R.Athithan

Chennai

Kavingar Ravibharathi, M.A.,Ph.D.

Chennai

Mr. Nanjil K.Nesaiah

Chennai

Dr. D. Dayadevadoss

Chennai

Shri. Oshan Fernandes

New Delhi